Skip to main content

Skráð vörumerki

UTmessan og Upplýsingatæknimessan eru skráð vörumerki hjá Hugverkastofu og er í eigu Skýrslutæknifélags Íslands. Öll notkun og vísun í vörumerkin er óheimil án sérstaks leyfis eiganda. Í því felst m.a. réttur sem settur er í vörumerkjalögum (sjá lög um vörumerki nr. 45/1997 með síðari breytingum) sem gefur eiganda vörumerkis einkarétt á að nota merkið hér á landi og getur hann þá bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi merki sem eru eins eða lík vörumerki hans. Nánari uppl: www.hugverk.is/umsaekjendur/ um-hugverkarettindi/vorumerki

Öll notkun sem líkist UTmessan á einhvern hátt eru því innan ramma vörumerkjaverndarinnar svo sem og aðrar útgáfur sem á einhvern hátt eru notuð í þeim flokkum sem vörumerkið er skráð í svo sem viðburðum og sýningum.

Dæmi: UTmessa - Upplýsingatæknimessa -Tölvumessa - Tæknimessa - Fróðleiksmessa - Stuðmessa - Hátíðarmessa - Menntamessa - Stjórnunarmessa - Sprotamessa - Öryggismessa - Hýsingarmessa - Skýmessa - Rekstrarmessa - Sýndarmessa - Tengslamessa - Keppnismessa - Forritunarmessa - Fiktmessa - Tækjamessa - Tólamessa - Hakkaramessa - Forritunarmessa - Hugbúnaðarmessa - Leikjamessa - Afritunarmessa - Morgunmessa - Föstudagsmessa - Laugardagsmessa - Social Messa - Nördamessa - Fjölskyldumessa - Stelpumessa - Strákamessa - Krakkamessa - APPmessa - Markaðsmessa - Vefmessa -  Listamessa - Nýsköpunarmessa - Matarmessa - Tæknimessa - Framtíðarmessa - Aðalmessa - Útflutningsmessa - Opinber messa - Tölvunördamessa - Vefmessa - Sparimessa - Hagræðingarmessa - Viðskiptagreindarmessa - Öryggismessa - Öldungamessa - Grínmessa - Tölvumálamesssa - Atvinnulífsmessa - Snjalltækjamessa - Samfélagsmessa - Sjónvarpsmessa - Vörumessa - Borgarmessa - Bókamessa - Fjölmiðlamessa - Tech Mass - Tech Messa